Diễn đàn Luật Sư Riêng: Trách nhiệm của người phạm tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

Trách nhiệm của người phạm tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ

#1 User is offline   luật sư tgs law 

  • Member
  • PipPip
  • Nhóm: Members
  • Bài viết: 11
  • Gia nhập: 03-May 19

Gửi lên vào 15 May 2019 - 10:20 AM

Trách nhiệm của người phạm tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ
(i) Trách nhiệm hình sự của người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ:
Người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 01 trong 04 khoản (từ khoản 1 đến khoản 4) Điều 260 Bộ luật Hình sự. Tùy vào hành vi vi phạm của tội phạm, hậu quả xảy ra trên thực tế để xác định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm theo khung hình phạt tương ứng.

Trường hợp miễn trách nhiệm hình sự:Khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự quy định: “3. Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự”.

Điểm a, b khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự năm quy định về tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng như sau: “a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm; B)/> Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù”.

Như vậy, người phạm tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu người phạm tội đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

(ii) Trách nhiệm dân sựcủa người phạm tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ:
Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác” (Khoản 1 Điều 584).

Vậy, người phạm tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự còn phải bồi thường thiệt hại về dân sự cho người bị thiệt hại. Việc xác định thiệt hại và mức bồi thường được quy định trong Bộ luật Dân sự và Nghị Quyết số 03/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán.

0

Chia sẽ chủ đề này:
Trả lời nhanh

  

1 người đang xem chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh