Diễn đàn Luật Sư Riêng: THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

#1 User is offline   admin 

  • Administrator
  • Nhóm: Administrators
  • Bài viết: 15
  • Gia nhập: 27-February 11

Gửi lên vào 02 February 2018 - 03:24 AM

[color=#333333][font=Roboto, Arial,]“ Thẩm định giá doanh nghiệp” được tiến hành nhằm mục địch giúp doanh nghiệp có được cơ sở để phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng; chứng minh năng lực tài chính; cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu qủa kinh doanh; phục vụ việc cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn; thành lập, giải thể doanh nghiệp; tái cơ cấu doanh nghiệp….[/font][/color]

[color=#333333][font=Roboto, Arial,]Chúng tôi cung cấp dịch vụ thảm định giá doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ :[/font][/color]

[color=#333333][font=Roboto, Arial,]- Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ;[/font][/color]

[color=#333333][font=Roboto, Arial,]- Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty;[/font][/color]

[color=#333333][font=Roboto, Arial,]- Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp;[/font][/color]

[color=#333333][font=Roboto, Arial,]- Khảo sát, đánh giá tình trạng hoạt động của doanh nghiệp;[/font][/color]

[color=#333333][font=Roboto, Arial,]- Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các khoản nợ đến hạn;[/font][/color]

[color=#333333][font=Roboto, Arial,]- Thẩm định giá doanh nghiệp trong hoạt động M&A;[/font][/color]

[color=#333333][font=Roboto, Arial,]- Thẩm địn giá thương hiệu;[/font][/color]

[color=#333333][font=Roboto, Arial,]- Thẩm định giá bất động sản.[/font][/color]

[b][url="http://www.luatsurieng.net/"]Luật sư Đinh Xuân Hồng[/url][/b]<br style="color: rgb(142, 142, 142); font-family: "Times New Roman"; font-size: 17px; background-color: rgb(250, 251, 252);">[b]---------------------------------[/b]<br style="color: rgb(142, 142, 142); font-family: "Times New Roman"; font-size: 17px; background-color: rgb(250, 251, 252);">[font="Times New Roman"][color="#000080"][size=2][b]CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN[/b][/size][/color][/font]
[font="Times New Roman"][size=2]Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM[/size][/font]

Mobile: 0907.719.381<br style="color: rgb(142, 142, 142); font-family: "Times New Roman"; font-size: 17px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Website:[font="Times New Roman"][color="#000080"][size=2]http://phasan.com.vn/[/size][/color][/font][font="Times New Roman"][color="#9acd32"][size=2].[/size][/color][/font] .Email: info@luatsurieng.net. .Diễn đàn: [url="http://www.tranhluanphapluat.com/"][color=#9ACD32]www.tranhluanphapluat.com[/color][/url]<br style="color: rgb(142, 142, 142); font-family: "Times New Roman"; font-size: 17px; background-color: rgb(250, 251, 252);">“[url="http://www.luatsurieng.net/dich-vu-luat/noi-dung/tu-van-luat-thuong-xuyen-33/"]Luật sư riêng[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/dich-vu-luat/noi-dung/tu-van-luat-thuong-xuyen-33/"]Luật sư,[/url][color=#8E8E8E] [/color][url="http://www.luatsurieng.net/dich-vu-luat/noi-dung/tu-van-luat-thuong-xuyen-33/"]Tư vấn pháp luật[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/dich-vu-luat/noi-dung/tu-van-luat-thuong-xuyen-33/"]Luật sư cho người nghèo[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/dich-vu-luat/noi-dung/luat-su-rieng-cho-gia-dinh-42/"]luat su[/url], [url="http://www.luatsurieng.net./"]luatsu[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/"]Công ty luật[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/"]Văn phòng luật[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/"]Văn phòng luật sư[/url], [url="http://www.luatsurieng.net./"]luatsurieng[/url], [url="http://www.luatsurieng.net./"]lawyer[/url],[url="http://www.luatsurieng.net/"]lawfirm[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/"]luat su rieng[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/dich-vu-luat/noi-dung/thanh-lap-doanh-nghiep-5/"]Thành lập doanh nghiệp[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/dich-vu-luat/noi-dung/dang-ky-ban-quyen-9/"]tư vấn bản quyền[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/dich-vu-luat/noi-dung/bao-ho-nhan-hieu-10/"]đăng ký nhãn hiệu[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/dich-vu-luat/noi-dung/luat-su-rieng-cho-gia-dinh-42/"]Tư vấn Luật thường xuyên[/url], [url="http://www.luatsurieng.net/dich-vu-luat/noi-dung/tranh-tung-hinh-su-41/"]Luật sư tranh tụng[/url][color=#8E8E8E] [/color], [url="http://www.luatsurieng.net/dich-vu-luat/noi-dung/dang-ky-ket-hon-nuoc-ngoai-40/"]đăng ký kết hôn nước ngoài[/url], [url="http://phasan.com.vn/"]tư vấn đầu tư[/url], [url="http://phasan.com.vn/"]thu hồi nợ[/url], [color=#8E8E8E][/color][url="http://www.luatsurieng.net/"]luật sư cho gia đình[/url][url="http://www.saigondebt.com/"][color=#0000FF]Thuhồi nợ[/color][/url][color=#8E8E8E], [/color][url="http://www.saigondebt.com/"][color=#0000FF]Xử [/color][/url][url="http://phasan.com.vn/"]lý nợ, Mua bán nợ[/url][color=#8E8E8E], [/color][b][url="http://phasan.com.vn/"]tư vấn phá sản[/url]/[/b][color=#8E8E8E], [/color][url="http://www.saigoninsolvency.com/"][color=#0000FF][/color][/url][url="http://phasan.com.vn/"]Quản lý – Thanh lý tài sản[/url][color=#8E8E8E], [/color][url="http://www.saigoninsolvency.com/"]Quản tài viên,[/url] [url="http://phasan.com.vn/"]phá sản[/url], [url="http://phasan.com.vn/"]thủ tục phá sản[/url]
0

Chia sẽ chủ đề này:1 người đang xem chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh