Diễn đàn Luật Sư Riêng: TOÀN BỘ CHÍNH SÁCH MỚI BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2017 - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

TOÀN BỘ CHÍNH SÁCH MỚI BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2017

#1 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 09 December 2017 - 02:25 AM

DOANH NGHIỆP
1.Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 06/11/2017

THƯƠNG MẠI

1.Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Ngày hiệu lực: 01/11/2017
2.Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu
Ngày hiệu lực: 01/11/2017
3.Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 08/11/2017
4.Thông tư 20/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 16/11/2017
0

#2 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 11 December 2017 - 03:53 AM

3. Xuất - Nhập khẩu
- Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 08/11/2017
- Thông tư 15/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 18/2014/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày hiệu lực: 20/11/2017

4. Tiền tê - Ngân hàng
- Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực: 15/11/2017.
- Thông tư 15/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 18/2014/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày hiệu lực: 20/11/2017
0

#3 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 19 December 2017 - 01:51 AM

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ
1.Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/11/2017
2.Thông tư 96/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngày hiệu lực: 11/11/2017
0

#4 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 19 December 2017 - 02:06 AM

CHỨNG KHOÁN
1.Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 06/11/2017

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
1.Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXHquy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 05/11/2017
2.Thông tư 242/2017/TT-BQP về hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực: 20/11/2017
3.Nghị định 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hiệu lực: 20/11/2017
0

Chia sẽ chủ đề này:
Trả lời nhanh

  

1 người đang xem chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh