Diễn đàn Luật Sư Riêng: Phân biệt tội nghiêm trọng trong Bộ Luật hình sự 2015 - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

Phân biệt tội nghiêm trọng trong Bộ Luật hình sự 2015

#1 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 08 December 2017 - 09:22 AM

Tội phạm được phân loại như thế nào trong Bộ Luật hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Phương Linh, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu Bộ luật hình sự nhưng nhiều nội dung tôi chưa hiểu rõ lắm. Nhờ Ban biên tập giúp tôi phân biệt các loại tội phạm trong Bộ Luật hình sự 2015. Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:
Bộ luật hình sự 2015 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1999, 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn chung việc phân loại tội phạm giữa các Bộ Luật hình sự không có nhiều thay đổi, đều căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi. Bộ Luật hình sự 1985 phân loại tội phạm gồm hai loại (tội phạm nghiêm trọng và tội phạm ít nghiêm trọng). Giống như Bộ luật hình sự năm 1999, tội phạm trong Bộ Luật hình sự 2015 được phân thành bốn loại: tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể:

Điều 9 Bộ Luật hình sự 2015 (Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) phân loại tội phạm như sau:

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:

a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

B) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo Thư ký Luật
0

Chia sẽ chủ đề này:
Trả lời nhanh

  

1 người đang xem chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh