Diễn đàn Luật Sư Riêng: Thông tư 12/2011/TT - BTNMT - Quy định về Quản lý chất thải nguy hại - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

Thông tư 12/2011/TT - BTNMT - Quy định về Quản lý chất thải nguy hại TT quy định về quản lý chất thải nguy hại

#1 User is offline   Iris 

  • Newbie
  • Nhóm: Administrators
  • Bài viết: 2
  • Gia nhập: 05-March 11

Gửi lên vào 26 May 2011 - 08:41 AM

Thông tư của Bộ Tài nguyên môi trường quy đinh về quản lý chất thải nguy hại bao gồm:
- Phân định, phân loại chất thải nguy hại;
- Điều kiện hành nghề quản lý CTNH; thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải CTNH, cấp phép hành nghề, mã số QLCTNH; vận chuyển xuyên biên giới CTNH;
- Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý CTNH do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Tập tin đính kèm


0

#2 Guest_aniwilhiwinaiw_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 14 October 2012 - 02:51 PM

<a href="http://www.lovewatchesonline.com/armani-watches-c-577.html">Armani Watches</a>
[b][url=http://www.lovewatchesonline.com/armani-watches-c-577.html]Re<strong><a href="http://www.lovewatchesonline.com/armani-watches-c-577.html">Armani Watches</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.lovewatchesonline.com/armani-watches-c-577.html">Replica Armani Watches</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.lovewatchesonline.com/armani-watches-c-577.html">fake Armani Watches</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.lovewatchesonline.com/armani-watches-c-577.html">cheap Armani Watches</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.lovewatchesonline.com/armani-watches-c-577.html">discount Armani Watches</a></strong><br>
0

#3 Guest_aniwilhiwinaiw_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 14 October 2012 - 04:31 PM

tiffany sale
tiffany bangles
tiffany gold bangles
cheap tiffany bangles
[b]<a href="http://www.newtiffanyco.com/tiffany-bangles-c-19.html">discount tiff<strong><a href="http://www.newtiffanyco.com/">tiffany sale</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.newtiffanyco.com/tiffany-bangles-c-19.html">tiffany bangles</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.newtiffanyco.com/tiffany-bangles-c-19.html">tiffany gold bangles</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.newtiffanyco.com/tiffany-bangles-c-19.html">cheap tiffany bangles</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.newtiffanyco.com/tiffany-bangles-c-19.html">discount tiffany bangle</a></strong><br>
.Other promotions accessible are competitions with prizes say for example free gas certificate.These motels also offer you deals for numerous random reasons thus it always good read their marketing promotions.<br />
<br />
These motels may make an outing great.Not spending too much money over the hotel makes it possible for the traveler to pay out more dollars on other items in the particular destination of choice.This tends to make many people very happy which will will create the trip much more enjoyable.<br />
<br />
In summary:<br />
<br />
Cheap motels may make an outing great.Not spending too much money over the hotel makes it possible for the traveler to pay out more dollars on other items in the particular destination of choice.Many worth mentioning motels minimize out the other frills, which will be what drives the cost first off
0

#4 Guest_aniwilhiwinaiw_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 14 October 2012 - 04:31 PM

A Lange & Söhne Uhren[b][url=http://www.demandwatches.com/de/a-lange-s%C3%B6hne-uhren-c-27.html]<br><strong><a href="http://www.demandwatches.com/de/a-lange-s%C3%B6hne-uhren-c-27.html">A Lange & Söhne Uhren</a></strong><strong><a href="http://www.demandwatches.com/de/a-lange-s%C3%B6hne-uhren-c-27.html">Replica A Lange & Söhne Uhren</a></strong><strong><a href="http://www.demandwatches.com/de/a-lange-s%C3%B6hne-uhren-c-27.html">A Lange & Söhne Sale</a></strong><strong><a href="http://www.demandwatches.com/de/a-lange-s%C3%B6hne-uhren-c-27.html">Replica Watches Online</a></strong><br><strong><a href="http://www.demandwatches.com/de/alain-silberstein-uhr-c-26.html">Alain Silberstein Uhr</a></strong><br><br><br><br><br>
0

#5 Guest_aniwilhiwinaiw_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 14 October 2012 - 04:31 PM

Tiffany Ohrringe
[b][url=http://www.findtiffany.com/de/tiffany-ohrringe-c-2.html]kau<strong><a href="http://www.findtiffany.com/de/tiffany-ohrringe-c-2.html">Tiffany Ohrringe</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.findtiffany.com/de/tiffany-ohrringe-c-2.html">kaufen Tiffany</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.findtiffany.com/de/tiffany-ohrringe-c-2.html">billige Tiffany Ohrringe</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.findtiffany.com/de/tiffany-ohrringe-c-2.html">Tiffany Ohrringe verkaufen</a></strong><br>
<strong><a href="http://www.findtiffany.com/de/tiffany-ohrringe-c-2.html">Tiffany & Co Online</a></strong><br>
0

Chia sẽ chủ đề này:
Trả lời nhanh

  

1 người đang xem chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh