Diễn đàn Luật Sư Riêng: Thông tư 161/2009/TT-BTC ướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

Thông tư 161/2009/TT-BTC ướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

#1 User is offline   Lawyer - Dinh 

 • Advanced Member
 • Nhóm: Administrators
 • Bài viết: 431
 • Gia nhập: 28-February 11

Gửi lên vào 15 March 2011 - 08:43 AM

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đốivới một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất độngsản
Căncứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căncứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căncứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căncứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 657/VPCP-KTTH ngày3/2/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhậpcá nhân, công văn số 3199/VPCP-KTTH ngày 19/5/2009 của Văn phòng Chính phủ vềthuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản và công văn số3945/VPCP-KTTH ngày 11/6/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thựchiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Bộ Tài chính hướng dẫn thêm việc xử lý thuế đối vớimột số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

Tập tin đính kèm


0

#2 User is offline   voducit 

 • Member
 • PipPip
 • Nhóm: Members
 • Bài viết: 18
 • Gia nhập: 04-December 13

Gửi lên vào 06 December 2013 - 02:35 AM

View PostLawyer - Dinh, on 15 March 2011 - 08:43 AM, said:

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đốivới một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất độngsản
Căncứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căncứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căncứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căncứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 657/VPCP-KTTH ngày3/2/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhậpcá nhân, công văn số 3199/VPCP-KTTH ngày 19/5/2009 của Văn phòng Chính phủ vềthuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản và công văn số3945/VPCP-KTTH ngày 11/6/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thựchiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Bộ Tài chính hướng dẫn thêm việc xử lý thuế đối vớimột số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản


Cảm ơn tài liệu bổ ích của bạn
0

#3 User is offline   langlua 

 • Newbie
 • Pip
 • Nhóm: Members
 • Bài viết: 1
 • Gia nhập: 29-December 16

Gửi lên vào 08 March 2019 - 08:23 AM

View PostLawyer - Dinh, on 15 March 2011 - 08:43 AM, said:

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đốivới một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất độngsản
Căncứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căncứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căncứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căncứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 657/VPCP-KTTH ngày3/2/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhậpcá nhân, công văn số 3199/VPCP-KTTH ngày 19/5/2009 của Văn phòng Chính phủ vềthuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản và công văn số3945/VPCP-KTTH ngày 11/6/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thựchiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Bộ Tài chính hướng dẫn thêm việc xử lý thuế đối vớimột số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

cám ơn tài liệu của bạn, mời bạn tham khảo liền kề kiến hưng luxury
0

Chia sẽ chủ đề này:
Trả lời nhanh

  

1 người đang xem chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh