Diễn đàn Luật Sư Riêng: NGÂN HÀNG - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

Trang 1 của 1
NGÂN HÀNG(Đánh dấu đã đọc bài viết diễn đàn này)
  Chủ đề Gửi lên bởi Thống kê Chủ đề mới nhất
Mới trả lời Đính kèm 01/2007/QĐ-NHNN ngày ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở Minh Hien 
 • 6 Trả lời
 • 33387 Xem
Mới trả lời Đính kèm 05/2010/NĐ-CP về áp dụng luật phá sản đối với tổ chức tín dụng Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3653 Xem
Mới trả lời Đính kèm 12/2010/TT-NHNN về hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thoả thuận Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 2368 Xem
Mới trả lời Đính kèm 08/2010/TT-NHNN quy định về Kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3305 Xem
Mới trả lời Đính kèm 226/2002/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3658 Xem
Mới trả lời Đính kèm 89/1999/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3925 Xem
Mới trả lời Đính kèm 14/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3439 Xem
Mới trả lời Đính kèm 07/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của các tổ chức tín dụng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3544 Xem
Mới trả lời Đính kèm 898/2003/QĐ-NHNN ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN đối với các ngân hàng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3975 Xem
Mới trả lời Đính kèm 30/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3903 Xem
Mới trả lời Đính kèm 03/2010/TT-NHNN về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong tổ chức tín dụng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3633 Xem
Mới trả lời Đính kèm 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 4162 Xem
Mới trả lời Đính kèm 202/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3569 Xem
Mới trả lời Đính kèm 64/2001/NĐ-CP hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3921 Xem
Mới trả lời Đính kèm 1096/2004/QĐ-NHNN ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3967 Xem
Mới trả lời Đính kèm 1675 /2004/QĐ-NHNN về quy chế tổ chức hoạt động của thanh tra ngân hàng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3832 Xem
Mới trả lời Đính kèm 1627/2001/QĐ-NHNN về Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 4801 Xem
Mới trả lời Đính kèm 03/2009/TT-NHNN về cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá của NHNN VN đối với các ngân hàng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3727 Xem
Mới trả lời Đính kèm 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và họat động của công ty cho thuê tài chính
Kèm NĐ 65/2005/NĐ-CP và NĐ 95/2008/NĐ-CP
Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3916 Xem
Mới trả lời Đính kèm 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và họat động của công ty tài chính.
Kèm Nghị định 81/2008/NĐ-CP sđ-bs
Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3588 Xem
Mới trả lời Đính kèm 96/2008/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN VN Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3523 Xem
Mới trả lời Đính kèm 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định về thanh toán bằng tiền mặt. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3796 Xem
Mới trả lời Đính kèm 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch đảm bảo Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 4052 Xem
Mới trả lời Đính kèm 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3877 Xem
Mới trả lời Đính kèm 59/2009/NĐ-CP VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3952 Xem
Mới trả lời Đính kèm Pháp lệnh ngoại hối 2005 Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 4791 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật các công cụ chuyển nhượng 2005 Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 4137 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật tổ các tổ chức tín dụng 2010 Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 4128 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật NHNN 2010 Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 4759 Xem
Trang 1 của 1