Diễn đàn Luật Sư Riêng: NGÂN HÀNG - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

Trang 1 của 1
 • Bạn không thể mở chủ đề mới
NGÂN HÀNG(Đánh dấu đã đọc bài viết diễn đàn này)
  Chủ đề Gửi lên bởi Thống kê Chủ đề mới nhất
Mới trả lời Đính kèm 01/2007/QĐ-NHNN ngày ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở Minh Hien 
 • 6 Trả lời
 • 33089 Xem
Mới trả lời Đính kèm 05/2010/NĐ-CP về áp dụng luật phá sản đối với tổ chức tín dụng Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3480 Xem
Mới trả lời Đính kèm 12/2010/TT-NHNN về hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thoả thuận Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 2218 Xem
Mới trả lời Đính kèm 08/2010/TT-NHNN quy định về Kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3114 Xem
Mới trả lời Đính kèm 226/2002/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3538 Xem
Mới trả lời Đính kèm 89/1999/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3755 Xem
Mới trả lời Đính kèm 14/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3266 Xem
Mới trả lời Đính kèm 07/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của các tổ chức tín dụng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3372 Xem
Mới trả lời Đính kèm 898/2003/QĐ-NHNN ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN đối với các ngân hàng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3800 Xem
Mới trả lời Đính kèm 30/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3697 Xem
Mới trả lời Đính kèm 03/2010/TT-NHNN về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong tổ chức tín dụng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3500 Xem
Mới trả lời Đính kèm 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3978 Xem
Mới trả lời Đính kèm 202/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3401 Xem
Mới trả lời Đính kèm 64/2001/NĐ-CP hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3759 Xem
Mới trả lời Đính kèm 1096/2004/QĐ-NHNN ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3794 Xem
Mới trả lời Đính kèm 1675 /2004/QĐ-NHNN về quy chế tổ chức hoạt động của thanh tra ngân hàng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3656 Xem
Mới trả lời Đính kèm 1627/2001/QĐ-NHNN về Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 4639 Xem
Mới trả lời Đính kèm 03/2009/TT-NHNN về cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá của NHNN VN đối với các ngân hàng. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3545 Xem
Mới trả lời Đính kèm 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và họat động của công ty cho thuê tài chính
Kèm NĐ 65/2005/NĐ-CP và NĐ 95/2008/NĐ-CP
Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3758 Xem
Mới trả lời Đính kèm 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và họat động của công ty tài chính.
Kèm Nghị định 81/2008/NĐ-CP sđ-bs
Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3427 Xem
Mới trả lời Đính kèm 96/2008/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN VN Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3373 Xem
Mới trả lời Đính kèm 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định về thanh toán bằng tiền mặt. Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3660 Xem
Mới trả lời Đính kèm 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch đảm bảo Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3923 Xem
Mới trả lời Đính kèm 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3743 Xem
Mới trả lời Đính kèm 59/2009/NĐ-CP VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3794 Xem
Mới trả lời Đính kèm Pháp lệnh ngoại hối 2005 Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 4618 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật các công cụ chuyển nhượng 2005 Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 4000 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật tổ các tổ chức tín dụng 2010 Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3996 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật NHNN 2010 Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 4589 Xem
Trang 1 của 1
 • Bạn không thể mở chủ đề mới