Diễn đàn Luật Sư Riêng: THUẾ GTGT - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

Trang 1 của 1
THUẾ GTGT(Đánh dấu đã đọc bài viết diễn đàn này)
  Chủ đề Gửi lên bởi Thống kê Chủ đề mới nhất
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 96/2017/TT-BTC Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 980 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 93/2017/TT-BTC Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 984 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 16/VBHN-BTC Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 406 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 06/VBHN-BTC Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 324 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật Thuế giá trị gia tăng (Văn bản hợp nhất) Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 240 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 119/2014/TT-BTC Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 322 Xem
Mới trả lời Đính kèm VĂN BẢN HỢP NHẤT 13/VBHN-BTC NĂM 2017 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 280 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư số 26/2015/TT-BTC Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 266 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 151/2014/TT-BTC Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 284 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 141/2013/TT-BTC Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 283 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư số 219/2013/TT-BTC Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 303 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 10/2017/NĐ-CP Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 252 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 100/2016/NĐ-CP Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 268 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 12/2015/NĐ-CP Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 254 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 91/2014/NĐ-CP Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 255 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 222 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 92/2013/NĐ-CP Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 302 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 2014; Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 267 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 2013 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 274 Xem
Mới trả lời Đính kèm 94/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3170 Xem
Mới trả lời Đính kèm 112/2009/TT-BTChướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 2073 Xem
Mới trả lời Đính kèm 04/2009/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 2502 Xem
Mới trả lời Đính kèm 45/2009/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 2143 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3351 Xem
Trang 1 của 1