Diễn đàn Luật Sư Riêng: THUẾ GTGT - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

Trang 1 của 1
 • Bạn không thể mở chủ đề mới
THUẾ GTGT(Đánh dấu đã đọc bài viết diễn đàn này)
  Chủ đề Gửi lên bởi Thống kê Chủ đề mới nhất
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 96/2017/TT-BTC Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 834 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 93/2017/TT-BTC Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 779 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 16/VBHN-BTC Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 266 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 06/VBHN-BTC Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 213 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật Thuế giá trị gia tăng (Văn bản hợp nhất) Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 171 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 119/2014/TT-BTC Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 233 Xem
Mới trả lời Đính kèm VĂN BẢN HỢP NHẤT 13/VBHN-BTC NĂM 2017 Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 174 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư số 26/2015/TT-BTC Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 183 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 151/2014/TT-BTC Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 202 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 141/2013/TT-BTC Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 189 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư số 219/2013/TT-BTC Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 196 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 10/2017/NĐ-CP Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 170 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 100/2016/NĐ-CP Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 163 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 12/2015/NĐ-CP Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 178 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 91/2014/NĐ-CP Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 176 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 161 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định số 92/2013/NĐ-CP Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 189 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 2014; Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 169 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 2013 Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 190 Xem
Mới trả lời Đính kèm 94/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3033 Xem
Mới trả lời Đính kèm 112/2009/TT-BTChướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 1979 Xem
Mới trả lời Đính kèm 04/2009/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 2418 Xem
Mới trả lời Đính kèm 45/2009/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 2036 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 Minh Hien 
 • 0 Trả lời
 • 3205 Xem
Trang 1 của 1
 • Bạn không thể mở chủ đề mới