Diễn đàn Luật Sư Riêng: VĂN BẢN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

 • 2 Trang +
 • 1
 • 2
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG(Đánh dấu đã đọc bài viết diễn đàn này)
  Chủ đề Gửi lên bởi Thống kê Chủ đề mới nhất
Mới trả lời Đính kèm BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 6192 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 110/2017/NĐ-CP Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 1046 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 242/2017/TT-BQP Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 370 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 27/2017/TT-BLĐTBXH Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 384 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT BHXH 2014 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 581 Xem
Mới trả lời Đính kèm Quyết định 1541/QĐ-BHXH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 51/NQ-CP NGÀY 19/6/2017 CỦA CHÍNH PHỦ Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 302 Xem
Mới trả lời Đính kèm CÔNG VĂN 3799/BHXH-BT V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 247 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 23/2017/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 337 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 88/2016/NĐ-CP VỀ CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 302 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 86/2017/TT-BTC Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 415 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 70/2011 TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU TỪ 01/10/2011 Lawyer - Dinh 
 • 2 Trả lời
 • 30068 Xem
Mới trả lời Nghị định 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1/5/2011 Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 3407 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 39/2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về Việc làm Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 5215 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tu 06/2008/TT-BLĐTBXH Về khiếu nại, tố cáo về Lao động Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 4891 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 12/2008/NĐ-CP Doãn hoạc Ngừng đình công và Giải quyết quyền lợi tập thể người lao động Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 3185 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định SỐ 126/2007/NĐ-CP Người lao động Việt Nam đi làm theo hợp dồng ở nước ngoài Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 3717 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng 2006 Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 3699 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 96/2006/NĐ-CP Về Ban chấp hành công đoàn lâm thời Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 3842 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật lao động 2006 Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 3945 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư Liên tịch 19/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT Về lao động là người Tàn tật Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 4797 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 93/2005/NĐ-CP Về Tuyển dụng và quản lý LĐ Nước ngoài tại Việt Nam Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 3681 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 116/2004/NĐ-CP Về lao động là người tàn tật Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 4046 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 33/2003/NĐ-CP Về kỷ luật lao động và Trách nhiệm vật chất Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 4407 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH Về người Lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 3655 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 2464 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 105/2003/NĐ-CP Về Tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 3482 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 44/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 2356 Xem
Mới trả lời Nghị định 39/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 2093 Xem
Mới trả lời Đính kèm Bộ luật Lao động sửa đổi 2002 Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 3902 Xem
Mới trả lời Đính kèm Bộ Luật lao động 1995 Lawyer - Dinh 
 • 0 Trả lời
 • 4466 Xem
 • 2 Trang +
 • 1
 • 2